Chemistry News

Explore Chemistry

Fosfoserin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “L-O-Fosfoserin”. Xətti formulu - (HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H Molekulyar çəkisi - 185.07 q/mol Molekulyar formula ...
Read More

Molibden disulfid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Molibden Disulfid”. Molibden disulfid molibden və kükürddən ibarət olan qeyri-üzvi birləşmədir. Kimyəvi ...
Read More

Lofin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Lofin”. Molekulyar formulu C21H16N2 Molekul kütləsi 296,4 q/mol Başqa sözlə, 2, 4, ...
Read More

Vinposetin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Vinposetin”. Ümumi formulu: C22H26N2O2 Molyar kütləsi: 350,454 q/mol. Vinposetin süni kimyəvi maddədir. Onun ...
Read More

Hidroksilammonium nitrat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Hidroksilammonium Nitrat”. Kimyəvi formulu: H4N2O4 Molyar kütləsi: 96,04 q/mol Sıxlığı: 1,84 q/sm3 ...
Read More

Zinqiberen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Zinqiberen”. Molekulyar fomul: C15H24 Fiziki xassələri: Molyar kütlə - 204,35 q·mol-1. Sıxlığı ...
Read More

Qlifosat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Qlifosat”. Kimyəvi formulu C3H8NO5P kimidir. Molyar kütləsi 169 q/mol-dur. Ağ kristallik toz ...
Read More

Famotidin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Famotidin”. Molekul formulu C8H15N7O2S3 kimidir. Molekul çəkisi 337,5 q/mol-dur. Famotidin suda həll ...
Read More

Paltar yumşaldıcılarının görünməyən üzü

Bizə paltarlarımızın təmiz olduğunu hiss etdirən, bir-birindən fərqli qoxularla onlara bağlanmağımıza nail olan camaşır yumşaldıcıları əslində göründükləri qədər günahsız deyildir ...
Read More

Zoliflodasin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Zoliflodasin”. Molekulyar formulu: C22H22FN5O7 Fiziki xassələri: Molyar kütləsi 487,4 q∙mol-1. Bərk maddədir ...
Read More

Eykosapentaen turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Eykosapentaen Turşusu”. 5,8,11,14,17-Eykosapentaen turşusunun xətti quruluşu CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H kimidir. Molekulyar çəkisi 302,45 q/mol-dur ...
Read More

Setilpiridin xlorid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Setilpiridin Xlorid”. Kimyəvi formulu C21H38CIN kimidir. Molyar kütləsi 339,99 q/mol-dur. Aqreqat halına ...
Read More

Paroksetin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Paroksetin”. Molekulyar formulu: C19H20FNO3 Molyar kütləsi: 329,37 q/mol IUPAC adı: (3S-trans)-3-((1,3 ...
Read More

Pirasetam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Pirasetam”. Molekul formulu: C6H10N2O2 Farmakoterapevtik qrupu: nootropiklər Molyar kütləsi: 142,156 q/mol ...
Read More

Trehaloza

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Trehaloza”. Ümumi formulu: C12H22O11 Fiziki xassələri: Molyar kütləsi - 342,3 q·mol-1. Qaynama ...
Read More

Karvon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Karvon”. Empirik formulu: C10H14O Molekul çəkisi 150.22 q/mol Sıxlığı 960 kq/m3 Qaynama ...
Read More

Asesulfam kalium

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Asesulfam Kalium”. Ədəbiyyatdan məlumdur ki, süni dadlandırıcılar kalorisiz təbii şəkərin şirinliyini təmin ...
Read More

Sirinqol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Sirinqol”. Ümumi formulu: C8H10O3 Beynəlxalq nomenklatura ilə adı: 2,6 dimetoksifenol Fiziki xassələri: ...
Read More

Cinayət hadisəsində kimya

Cinayət hadisəsindən sonra hadisə yerində qalan barmaq izləri cinayətkarın tapılması və şübhələrin aradan qalxması üçün istifadə olunan vasitələrdən biridir. Lakin, ...
Read More

Remdesivir

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Remdesivir”. Empirik formulu: C27H35N6O8P Molyar kütləsi: 602,6 q·mol-1 Remdesivir beynəlxalq dərman şirkəti ...
Read More

Gübrələr və onların növləri

Tərkibində bitkilər üçün lazım olan element saxlayan və torpağa verildikdə məhsuldarlığı artıran duzlara mineral gübrələr deyilir. Bitkilərin tərkibində 60-a qədər ...
Read More

Xolin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Xolin”. C5H14NO+ formuluna malik olan xolin başqa cür 2 - Hidroksi-N,N,N ...
Read More

Sevimli Talismanın Gətirdiyi Gizli Ölüm

Erkən Həyatı Dünyaya Mariya Sklodovska kimi göz açan bu xanım kimya tarixinin salnaməsinə “Mariya Küri” adı ilə həkk olundu. Ailəsi ...
Read More

Aspargin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Aspargin Turşusu”. Aspargin turşusu zülalların biosintezində istifadə olunan bir α-amin turşusudur ...
Read More

Kimyada bugün – 01 Noyabr

Amerika Birləşmiş Ştatları 1952-ci ilin bu günü ilk hidrogen bombasını sınaqdan keçirmişdir. "Ivy Mike" adlı partlayış təxminən on milyon ton ...
Read More

Meloksikam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Meloksikam”. Molekul formulu: C14H13N3O4S2 Molekulyar çəki: 351,403 q/mol Qrupu: Qeyri-steroid antiinflamatuar ...
Read More

Forbol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Forbol”. Empirik formulu: C20H28O6 Fiziki xassələri: Molyar kütləsi  364,4 q·mol-1-dir. Ağ rəngli ...
Read More

Lidokain

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Lidokain”. Molekul formulu: C14H22N2O Molyar kütləsi: 234,3373 q/mol Qaynama tempraturu: 350,8 ...
Read More

Thin Layer Chromatography

Thin-layer chromatography (TLC) is a chromatographic technique used to separate non-volatile mixtures. Thin-layer chromatography is performed on a sheet of an inert substrate such ...
Read More

Meskalin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Meskalin”. Molekulyar formulu: C11H17NO3 Beynəlxalq nomenklatura ilə adı: 3,4,5-trimetoksifenetilamin Fiziki xassələri: Molyar ...
Read More

Tetraboran

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Tetraboran”. B4H1o kimyəvi formuluna malik tetraboran sabit bor-hidrogen birləşmələrindən biridir. 1912-ci ildə ...
Read More

Kimyada bugün – 12 Oktyabr

"Dəmir ağciyər" süni tənəffüs cihazı ilk dəfə 1928-ci ilin bu günü klinik istifadəyə verilmişdir. Dəmir ağciyər, bir insanın başından başqa ...
Read More

Brassinolid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mədinə Əzməmmədova tərəfindən yazılan məqalə: “Brassinolid”. Brassinolidlər - fitohormonlardır. Brassinolid,  kastasteronun (C28H48O5) Baeyer-Villiqerin oksidləşməsindən əmələ gələn yeddi ...
Read More

Adapalen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Adapalen”. Adapalen kimyəvi cəhətdən A vitamininə bənzər yerli istifadə edilən retinoid bənzəri ...
Read More

Diazot Tetraoksid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Turan Alışlı tərəfindən yazılan məqalə: “Diazot Tetraoksid”. Diazot tetraoksid ümumi formulu N2O4 olan kimyəvi birləşmədir. Diamaqnitdir.  ...
Read More

Eritromisin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Eritromisin”. Kəşfi: 1949-cu ildə Filippinli alim Abelardo Aquilar öz həyətində bir bakteriya növündən ...
Read More

Yohimbin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Yohimbin”. Ağac qabığı çox zəngin kimyəvi maddə mənbəyidir. Ağac qabığından müxtəlif məhsullar ...
Read More

Haloperidol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Haloperidol”. Ümumi formulu: C21H23ClFNO2 Molyar kütləsi: 375,9 Qrupu: Antipsixotiklər Fiziki xassələri: ...
Read More

“Radium Qızları” faciəsi

Keçən əsrin əvvəllərində qaranlıqda parıldayan saatlar möhtəşəm bir yenilik idi. Xüsusi parlaq boya ilə örtülmüş saatlar günəş işığında enerji tələb ...
Read More

Tetrahidrofuran

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Tetrahidrofuran”. Tetrahidrofuran (THF) adı ilə tanınan birləşməyə başqa adla tetrametilen oksid furadonin ...
Read More

Tanin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Tanin Turşusu”. Tanin turşusu hidroliz oluna bilən taninlər olaraq tanınan polifenol ...
Read More

Adamantan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Adamantan”. Adamantan, C10H16  və ya  (CH)4(CH2)6 formuluna malik üzvi birləşmədir. Adamantan ...
Read More

Aspartam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Aspartam”. Molekulyar formulu: C14H18N2O5 Molyar kütləsi: 294.301 q/mol Sıxlığı: 1.35 q/ ...
Read More

Kadavrin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Turan Alışlı tərəfindən yazılan məqalə: “Kadavrin”. Kadavrin ümumi formulu (NH2)-(CH2)5-(NH2) olan Diamindir. Digər adları Pentandiamin-1,5 və ...
Read More

Dimetil Fumarat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə Əlili tərəfindən yazılan məqalə: “Dimetil Fumarat”. Ümumi formulu: C6H8O4 Dimetil fumarat (DMF) fumar turşusunun metil ...
Read More

Diasetil

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Diasetil”. C4H6O2  molekul formuluna  malik olan diasetil butan-2,3-dion, biasetil, dimetil diketon, ...
Read More

Heksanal

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Heksanal”. Heksanal, və ya kapron aldehidi,  kimyəvi formulu C6H12O olan üzvi ...
Read More

Bakminsterfulleren

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Bəyim Ələkbərli tərəfindən yazılan məqalə: “Bakminsterfulleren”. Bakminsterfulleren nədir? Fullerenlər və ya Bakminsterfulleren (digər adı “Buckyballs”) - ...
Read More

Tsiklopentadien

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Tsiklopentadien”. Tsiklopentadien - C5H6 kimyəvi formuluna malik, qapalı, doymamış karbohidrogendir. Fiziki ...
Read More

Uranosen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Uranosen”. Ümumi formulu: C16H16U IUPAC nomenklaturasına əsasən, Bis (η8-tsiklooktatetraenil) uranı (IV) ...
Read More

Tsiklopropan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Tsiklopropan”. Tsiklopropan (trimetilen) - C3H6 formuluna malik olub, alitsiklik sıranın sadə ...
Read More

Formamid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Formamid”. Formamidlər RR'NCHO tipli birləşmələrdir. Mühüm formamidlərdən biri dimetilformamiddir (CH3)2NCHO. 1920-ci ...
Read More

Ferrosen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Ferrosen”. Ferrosen-metalüzvi birləşmələr içərisində ən geniş yayılmış, sendviç birləşmələr sinfinin nümayəndəsidir ...
Read More

Flüorsulfon Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Flüorsulfon Turşusu”. Təbiətdə tapılması və kəşfi:  Flüorsulfon turşusu HSO3F kimyəvi formuluna malik ...
Read More

Kimya üzrə ilk Nobel Mükafatı

Kimya üzrə ilk Nobel Mükafatı 1901-ci ildə fiziki kimyaçı Yakob Vant Hoff’a verilmişdir. 1906-cı ildə çəkilmiş bu şəkildə iki Nobel ...
Read More

Kimyada bugün – 31 Avqust

İlk kimyaterapiya dərmanı 31 Avqust 1909-cu il tarixində alman alim Paul Erlix tərəfindən kəşf olunmuşdur. O, “sehirli güllə” adlandırdığı məfhumu ...
Read More

Dolasetron

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Dolasetron”. Ümumi formulu: C19H20N2O3 1986-cı ildə patentləşdirilmiş və 2002-ci ildə tibbi ...
Read More

Kimyada bugün – 30 Avqust

Nüvə fizikasının atası hesab olunan Ernest Rezerford 1871-ci ilin bu günü dünyaya göz açmışdır. O, alfa və beta şüalanmanı kəşf ...
Read More

Etantiol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Etantiol”. Tiolların nümayəndəsidir. Tərkibində tiol və merkaptoqruplar - SH (R-SH, Ar-SH)- ...
Read More

Polidimetilsiloksan (PDMS)

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Polidimetilsiloksan (PDMS)”. Polidimetilsiloksan (PDMS) ən çox istifadə olunan silisium əsaslı üzvi ...
Read More

Vinil Asetat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Vinil Asetat”. Təbiətdə tapılması və kəşfi: Vinil asetat, C4 H6 O2 (CH3CO2CH=CH2) formuluna malik üzvi birləşmədir. Bu ...
Read More

Dünyanın Ən Qüvvətli Turşusu

Heksaflüorostibiat turşusu, kimyəvi formulu HSbF6 olan qeyri-üzvi birləşmədir. Stibium pentaflüoridin (SbF5) Hidrogen flüoridlə (HF) qarışığıdır. Qızdırıldığı zaman Hidrogen flüorid qazına ...
Read More

L-(+) Çaxır Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “L-(+) Çaxır Turşusu”. Ümumi formulu: C4H6O6   COOH(CHOH)2COOH Çaxır turşusu-2 əsaslı 4 atomlu ...
Read More

Levulin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Levulin Turşusu”. Molekulunda hidroksil və keton qrupları olan birləşmələrə keto turşular ...
Read More

Biolüminessensiya

Biolüminessensiya, canlı orqanizmlərin daxilində kimyəvi reaksiya nəticəsində əmələ gələn işıqdır. Lusiferin birləşməsi enzim (lusiferaz) iştirakında oksidləşdiyi zaman gözlə görünən işıq ...
Read More

Kimyada bugün – 22 Avqust

Maye sabun üçün ilk patent 1865-ci il 22 Avqust tarixində amerikalı William Shepphard'a verilmişdir. O, az miqdar bərk sabunu suda ...
Read More

Hidrokortizon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Hidrokortizon”. Hidrokortizon, steroid hormon olan kortizolun sintetik bir preparatıdır. Kortizol (hidrokortizon) ...
Read More

Laurin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Laurin Turşusu”. Ümumi formulu: C12H24O2 Laurin turşusu və ya dodekan turşusu ...
Read More

Piqment Bənövşəyi 29

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Piqment Bənövşəyi 29”. Kimyəvi formulu: C24H10N2O4 Piqment bənövşəyi 29 (PV29), üzvi ...
Read More

Malein Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Malein Turşusu”. Kimyəvi formulu: HOOCCH=CHCOOH Malein turşusu (sis-etilen-1,2-dikarbon turşusu) iki karboksil qrupu ...
Read More

Prussiya Mavisi

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Prussiya Mavisi”. Felll4[Fell(CN)6]3 formuluna malik olan prussiya mavisi (C18Fe7N18)  dəmir(II,III) heksasianoferrat ...
Read More

Polivinil Spirti

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Polivinil Spirti”. Ümumi formulu: [CH2CH(OH)]n. və ya  (C2H4O)x Polivinil spirti ilk dəfə ...
Read More

p-Ksilol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “p-Ksilol”. Para-ksilol (C8H10) aromatik karbohidrogenlərin mümayəndəsidir. p-Ksilol 1 və 4-cü mövqelərdə ...
Read More

Askorbin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nuridə Əliyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Askorbin Turşusu”. Kimyəvi formulu: C6H8O6 və ya HC6H7O6 Kəşfi: 1928-1932-ci illər arasında Albert Szent-Györgyi ...
Read More

Kaprolaktam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Kaprolaktam”. Kaprolaktam - ε-aminkapron turşusunun tsiklik amididir. (CH2)5C(O)NH və ya C6H11NO ...
Read More

Malon Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Malon Turşusu”. Kimyəvi formulu - COOH-CH2-COOH və ya C3H4O4 Malon turşusu ...
Read More

Süd Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Süd Turşusu”. Süd turşusunu 1870-ci ildə İsveç kimyaçısı Karl Vilhelm Şeyele ...
Read More

D-Qlükar Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “D-Qlükarik turşusu”. Qlükar turşusunun D enantiomeri olan D-qlükar turşusu C6H10O8 kimyəvi ...
Read More

Xloroksin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Xloroksin”. Ümumi formulu - C9H5Cl2NO Fiziki xasssələri: Xloroksinin ərimə temperaturu 179.5 ...
Read More

1,4-Dioksan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “1,4-Dioksan”. 1,4-dioksan - (C4H8O2) heterosiklik birləşmədir. 1,2-dioksan və 1,3-dioksana nisbətən daha ...
Read More

Etil Formiat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Etil Formiat”. Təbiətdə tapılması və kəşfi 2009-cu ildə Kornell və Köln ...
Read More

Karboplatin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Karboplatin”.              Ümumi formulu:C6H12N2O4Pt "Paraplatin" adı ...
Read More

Melamin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xatirə Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Melamin”. Melamin C3H6N6 kimyəvi formuluna malik, rəngsiz, heterotsiklik üzvi birləşmədir ...
Read More

Karbofuran

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Karbofuran”. Ümumi formulu: C12H15NO3. Dünyanın müxtəlif yerlərində kartof, qarğıdalı və soya ...
Read More

Xlordekon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində İntiqam Məmmədov tərəfindən yazılan məqalə: “Xlordekon”. Kimyəvi formulu: C10Cl10O, Ticari adı: Kepon Alınması: Xlordekon, 1952-ci ...
Read More

Piridin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Piridin”. Piridin - C5H5N kimyəvi formuluna malik heterotsiklik üzvi birləşmədir. Piridin ...
Read More

Kadmium Selenid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Kadmium Selenid”. Kadmium selenid - CdSe formuluna malik qeyri-üzvi birləşmədir. CdSe-in ...
Read More

Allopurinol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində İntiqam Məmmədov tərəfindən yazılan məqalə: “Allopurinol”. Allopurinol C5H4N4O kimyəvi formuluna malik üzvi birləşmədir. IUPAC adlandırılması: ...
Read More

Benzonitril

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Benzonitril”. Benzonitril - kimyəvi birləşmənin ümumi formulu C6H5(CN)-dir. Adlandırılması: IUPAC nomenklaturasına ...
Read More

Qlioksal

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Qlioksal”. Qlioksal polialdehidlərin (molekulunda birdən çox aldehid qrupu saxlayan birləşmələrdir), daha ...
Read More

Bor Nitrid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Bor Nitrid”. 2009-cu ildə Tibetdə təbii olaraq meydana gələn bir bor ...
Read More

Porfin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Porfin”. Porfin (yunan sözü olub, πορφύρα -purpur)-aromatik makrohəlqəsi olan təbii piqment-üzvi maddədir ...
Read More

Akarboza

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Akarboza”. Akarboza azotla əlaqəli tetrasaxarid törəməsidir. Əsasən dərman maddəsi kimi istifadə ...
Read More

Borofen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Bəyim Ələkbərli tərəfindən yazılan məqalə: “Borofen”. Borofen nədir? Borofen borun ikiölçülü allotropik şəkildəyişməsidir. İlk dəfə 1990-cı ...
Read More

Vanilin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Şahin Hacıyev tərəfindən yazılan məqalə: “Vanilin”. Vanilin, kimyəvi formulu C8H8O3 kimi olan üzvi birləşmədir. Saf ...
Read More

Dimetikon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Firəngiz Tavuzlu tərəfindən yazılan məqalə: “Dimetikon”. Kimyəvi formulu (C2H6OSi)n şəklində olan dimetikonun digər adı polidimetilsiloksandır. Polidimetsiloksan ...
Read More

1-Brompropan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Salatın İbrahimzadə tərəfindən yazılan məqalə: “1-Brompropan”. 1-brompropan CH3CH2CH2Br formuluna malik üzvi bromlu birləşmədir. Digər ...
Read More

İzoamil Asetat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “İzoamil asetat”. (CH3)2CH-(CH2)2-OOC-CH3 və ya izo- C5H11OOC-CH3 Nitrosellülozanın və triasetat ...
Read More

Ksilitol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Şahin Hacıyev tərəfindən yazılan məqalə: “Ksilitol”. Ksilitol şirin dada malik hiqroskopik kristaldır. Su, spirt, ...
Read More

Rozmarin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xatirə Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Rozmarin turşusu”. Rozmarin turşusu ilk dəfə 1958-ci ildə italyan kimyaçıları ...
Read More

Bisfenol A

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Firəngiz Tavuzlu tərəfindən yazılan məqalə: “Bisfenol A (BFA)”. Zəif dərman qoxusuna malik olan Bisfenol A-nın kimyəvi ...
Read More

Azot Monooksid – NO

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Azot monooksid və ya azot(II) oksid”. Azotun duzəmələgətirməyən oksididir. NO molekulunda ...
Read More

History of Plastics

Plastics are absolutely everywhere: in mobile phones, cars, almost everything in your kitchen, and they constitute plastic bags, toys, even ...
Read More

The Haber-Bosch process

Nitrogen plays a critical role in the biochemistry of every living thing. It is also the most common gas in ...
Read More

Smartfonların kimyası

Kimyanın smartfonlarla nə əlaqəsi olduğunu düşünürsünüzsə, sadəcə dövri cədvələ baxmaq kifayət edir. Smartfonlarda 70-ə yaxın kimyəvi elementə (qeyri-radioaktiv) rast gəlmək ...
Read More

Niyə soyuducuların meyvə tərəvəz hissəsi ayrı olur?

Soyuducuların meyvə, tərəvəz hissəsinin ayrı olmasına səbəb yığımdan sonra meyvə, tərəvəzlərin nəfəs almağa (etilen ifraz etməyə) davam etməsidir. Həmin proses ...
Read More

Benzoy Anhidridi

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Benzoy anhidridi”. Təbiətdə tapılması və kəşfi: Benzoy anhidridi (C 6 H 5 CO) 2 ...
Read More

What are the uses of adhesives?

Adhesives are components that initiate the adhesion of two compounds. Earlier plant resins were used as common adhesives but now ...
Read More

Hand Sanitizer, How to Select?

What is a hand sanitizer? Hand sanitizer is in the form of a liquid or a gel and is used ...
Read More

Chemistry In Everyday Life

If you are studying chemistry then you must have wondered about the importance of chemistry in everyday life. Chemistry is ...
Read More

İnsan orqanizmindəki ən böyük zülal – Titin

"Titin" insan orqanizmindəki ən böyük zülaldır. 34350 amin turşusundan ibarət olan bu zülalın molekul kütləsi təxminən 3816188,13-dür. Kimyəvi formulu isə ...
Read More

Natrium Lauril Sulfat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Firəngiz Tavuzlu tərəfindən yazılan məqalə: “Natrium Lauril Sulfat”. Kimyəvi formulu NaSO4C12H25 şəklində olan, SLS (Sodium Lauryl ...
Read More

B12 Vitaminin quruluşu

B12 vitamini bütün vitaminlər içərisində ən mürəkkəb quruluşa malikdir. Onun quruluşu Nobel Mükafatı Laureatı və kristalloqrafiyanın öncülərindən olan Doroti Kroufut ...
Read More

Taurin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Elvin Rüstəmli tərəfindən yazılan məqalə: “Taurin”. Taurin və ya 2-aminetan sulfon turşusu C2H7NO3S kimyəvi formuluna malik ...
Read More

Malein Anhidridi

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Malein anhidridi”. Malein anhidridi (furandion-2,5)-C4H2O3 formuluna malik üzvi maddədir ...
Read More

Allil İzotiosionat

"Molecule of the Week" layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə "Allil izotiosionat" AİTS suda zəif həll olan rəngsiz qatı mayedir ...
Read More

The future looks bright for infinitely recyclable plastic

Plastics are a part of nearly every product we use on a daily basis. The average person in the U.S ...
Read More

Metilparaben

Parabenlərin bir nümayəndəsi olan metilparaben CH3(C6H4(OH)COO) kimyəvi formuluna malik qoruyucu maddədir. P-hidroksibenzoy (C7H6O3) turşusunun mürəkkəb efiridir. Təbiətdə metilparaben müxtəlif həşəratlar ...
Read More

Sisplatin – Xərçənglə mübarizə

Sisplatin, bir sıra xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi üçün istifadə olunan kimyaterapiya dərmanıdır. Damara inyeksiya yolu ilə verilir. Sisplatin ilk dəfə 1845-ci ...
Read More

“Molecule of the Week” Project

Dəyərli Kimyaçılar, Azerbaijan Chemical Society “Molecule of the Week” layihəsini elan edir. Bu layihədə iştirak etmək üçün könüllü şəxslər tələb ...
Read More

Ağ fosfor bombasının təsirləri

Ağ fosfor bombası əsasən iki yolla yaralanmalara səbəb olur: Yanma və buxar tənəffüsü. Fosfor havada yandığı zaman ilk olaraq fosfor ...
Read More
/ Chemical Weapons, Elements, Molecules

Ağ fosfor bombası

Ümumiyyətlə ağ fosforun kimya sənayesində istifadəsi məhdudlaşdırılmadığı halda, silahlarda müəyyən istifadəsi (xüsusən alovlandırıcı qurğularda) Beynəlxalq Qanunlarla qadağan edilir və ya ...
Read More
/ Chemistry Guide, Molecules

Sintetik boyanın təsadüfi kəşfi

İngilis kimyaçı Uilyam Henri Perkin 15 yaşında olarkən Alman kimyaçısı Hofman`ın tələbəsi olur. Professor Hofman həmin zamanlar malyariya xəstəliyinin müalicəsi ...
Read More

Material Safety Data Sheet (MSDS)

What is a Material Safety Data Sheet (MSDS)? A Material Safety Data Sheet (MSDS) is a document that contains information ...
Read More
/ Chemistry Guide, msds, safety

Algae cultivation technique could advance biofuels

Washington State University researchers have developed a way to grow algae more efficiently -- in days instead of weeks -- ...
Read More
/ Chemistry Guide

Plastic Identification Codes

You've probably noticed on most plastic products a recycling symbol with 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 along ...
Read More
/ Chemistry in Everyday

Why does water expand when it freezes?

Usually, when things freeze - in other words turn from a liquid into a solid - they shrink or get ...
Read More
/ Fun Facts, Molecules

Gasoline production

The production of gasoline begins with desalting the viscous crude oil. Salts and metals in the crude oil promote corrosion ...
Read More
/ Chemistry Guide

Gasoline Additives

Trace amounts of olefins and diolefins found in gasoline are prone to reaction with oxygen dissolved in the gasoline. This process is ...
Read More
/ Chemistry Guide

Octane quality in Gasoline

The most important quality parameter for gasoline is the octane quality. Octane number is a measure of the antiknock properties ...
Read More
/ Chemistry Guide

What Is Hydronium?

Hydronium is what you get when you put water and hydrogen ions together, forming H3O+. Hydronium is the simplest form of ...
Read More
/ Chemistry Guide

What Is Galvanic Corrosion? How Can It Be Avoided?

Over 200 years ago, the British naval frigate Alarm lost its copper sheeting due to the rapid corrosion of the iron nails ...
Read More
/ Chemistry Guide

What are amino acids?

An amino acid is a type of organic acid that contains a carboxyl functional group (-COOH) and an amine functional group ...
Read More
/ Chemistry Guide

What is supercritical fluid chromatography?

The discovery of supercritical fluids led to novel analytical applications in the fields of chromatography and extraction known as supercritical ...
Read More
/ Chemistry Guide

Sodium (Na)

Sodium (Na), chemical element of Group 1 (Ia) of the periodic table (the alkali metal group). Sodium is a very soft, silvery-white metal. Sodium is the most common ...
Read More
/ Elements

List of Chemicals used in daily life

There are many chemicals that are most essential in daily life. These chemicals are used either in combined form or as some ...
Read More
/ Chemistry Guide

The Most Important Chemical Compounds

We are living in a world filled with chemical compounds, some of them being the most important things we use ...
Read More
/ Chemistry Guide

Molecule of the Week – Lawsone

Hamımızın yaxından tanıdığı xına bir sıra mədəniyyətlərdə önəmli yer tutur. Xınanın təxminən 5000 illik keçmişi vardır. Dəri, dırnaq və saçda ...
Read More

Gas Chromatography – What It Is and How It Works

Gas chromatography (GC) is an analytical technique used to separate and analyze samples that can be vaporized without thermal decomposition. Sometimes gas chromatography ...
Read More
/ Chemistry Guide

Spongy metal energises lithium–oxygen batteries

An ultra-light nickel cathode boosts performance and lifetime of promising battery technology A porous metal electrode so light that it ...
Read More
/ Chemistry Guide, News

Proteins get touchy under pressure

Our sense of touch and balance is deeply ingrained in our experiences, but what are the chemical processes that make ...
Read More
/ Chemistry Guide

Corrosion of Metals

Introduction To ensure long and trouble free operation in a media it is of utmost importance to have knowledge about ...
Read More
/ Chemistry Guide

Niyə Acı Bibər Yedikdən Sonra Su İçməməliyik?!

Bir çox yeməklərimizin əsasını təşkil edən acı bibəri sevməyən yoxdur. Acı bibəri yediyimiz zaman ağzımızda istilik və yanma hissi əmələ ...
Read More

Fluoride or fluorine?

Are you confused about the difference between fluoride and fluorine or simply want to know what fluoride is? Here's the ...
Read More
/ Chemistry Guide, Molecules

How to remove Super Glue?

Super Glue is a strong, fast-acting adhesive that sticks to just about anything almost instantly, so it's easy to accidentally ...
Read More

Qrafitin almaza çevrilməsi

Termodinamik hesablamalar qrafitin almaza çevrilməsi üçün ən az 10.000 atmosfer təzyiq lazım olduğunu göstərmişdir. Bununla birlikdə ilk dəfə 1955-ci ildə ...
Read More

ZEISE’S SALT

Zeise's salt, potassium trichloro(ethene)platinate(II), is the chemical compound with the formula K[PtCl3(C2H4)]·H2O. The anion of this air-stable, yellow, coordination complex contains an η2-ethylene ligand. The anion features ...
Read More

Fun Fact

Neytronu kəşf edən Çadvik protonu kəşf edən Rezerfordun tələbəsi olmuşdur. Rezerford da elektronu kəşf edən Tomsonun tələbəsi olmuşdur ...
Read More
/ Chemistry Guide, Fun Facts

Niyə soyuq halda içirik?

Yəqin ki, qazlı içkilərin üzərində "soyuq için" yazısına diqqət etmisiniz. Bəs bunun səbəbi nədir?! Qazlı içkilərin içərisində təzyiqin köməyi ilə ...
Read More

The difference between deionized and distilled water

You can drink tap water, but it's not suitable for most laboratory tests, preparing solutions, calibrating equipment, or cleaning glassware ...
Read More
/ Chemistry Guide

Iridium

İridium ən nadir metallardan biridir. Bu metal qızıldan 40 dəfə daha az tapılır. İridiumun yüksək miqdarına meteoritlərdə və həmçinin yerin ...
Read More
/ Elements

Molecule of the week-Menthol

Gördüyünüz bu molekul bitki mənşəli təbii maddədir. Adından da göründüyü kimi həm nanə dadını, həm də ətrini verir. Mentha piperita ...
Read More
/ Molecule of the Week, Molecules
wpChatIcon