Chemistry News

Molecule of the Week

Fosfoserin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “L-O-Fosfoserin”. Xətti formulu - (HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H Molekulyar çəkisi - 185.07 q/mol Molekulyar formula ...
Read More

Molibden disulfid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Molibden Disulfid”. Molibden disulfid molibden və kükürddən ibarət olan qeyri-üzvi birləşmədir. Kimyəvi ...
Read More

Lofin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Lofin”. Molekulyar formulu C21H16N2 Molekul kütləsi 296,4 q/mol Başqa sözlə, 2, 4, ...
Read More

Vinposetin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Vinposetin”. Ümumi formulu: C22H26N2O2 Molyar kütləsi: 350,454 q/mol. Vinposetin süni kimyəvi maddədir. Onun ...
Read More

Hidroksilammonium nitrat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Hidroksilammonium Nitrat”. Kimyəvi formulu: H4N2O4 Molyar kütləsi: 96,04 q/mol Sıxlığı: 1,84 q/sm3 ...
Read More

Zinqiberen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Zinqiberen”. Molekulyar fomul: C15H24 Fiziki xassələri: Molyar kütlə - 204,35 q·mol-1. Sıxlığı ...
Read More

Qlifosat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Qlifosat”. Kimyəvi formulu C3H8NO5P kimidir. Molyar kütləsi 169 q/mol-dur. Ağ kristallik toz ...
Read More

Famotidin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Famotidin”. Molekul formulu C8H15N7O2S3 kimidir. Molekul çəkisi 337,5 q/mol-dur. Famotidin suda həll ...
Read More

Zoliflodasin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Zoliflodasin”. Molekulyar formulu: C22H22FN5O7 Fiziki xassələri: Molyar kütləsi 487,4 q∙mol-1. Bərk maddədir ...
Read More

Eykosapentaen turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Eykosapentaen Turşusu”. 5,8,11,14,17-Eykosapentaen turşusunun xətti quruluşu CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H kimidir. Molekulyar çəkisi 302,45 q/mol-dur ...
Read More

Setilpiridin xlorid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Setilpiridin Xlorid”. Kimyəvi formulu C21H38CIN kimidir. Molyar kütləsi 339,99 q/mol-dur. Aqreqat halına ...
Read More

Paroksetin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Paroksetin”. Molekulyar formulu: C19H20FNO3 Molyar kütləsi: 329,37 q/mol IUPAC adı: (3S-trans)-3-((1,3 ...
Read More

Pirasetam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Pirasetam”. Molekul formulu: C6H10N2O2 Farmakoterapevtik qrupu: nootropiklər Molyar kütləsi: 142,156 q/mol ...
Read More

Trehaloza

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Trehaloza”. Ümumi formulu: C12H22O11 Fiziki xassələri: Molyar kütləsi - 342,3 q·mol-1. Qaynama ...
Read More

Karvon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Karvon”. Empirik formulu: C10H14O Molekul çəkisi 150.22 q/mol Sıxlığı 960 kq/m3 Qaynama ...
Read More

Asesulfam kalium

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Asesulfam Kalium”. Ədəbiyyatdan məlumdur ki, süni dadlandırıcılar kalorisiz təbii şəkərin şirinliyini təmin ...
Read More

Sirinqol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Sirinqol”. Ümumi formulu: C8H10O3 Beynəlxalq nomenklatura ilə adı: 2,6 dimetoksifenol Fiziki xassələri: ...
Read More

Remdesivir

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Remdesivir”. Empirik formulu: C27H35N6O8P Molyar kütləsi: 602,6 q·mol-1 Remdesivir beynəlxalq dərman şirkəti ...
Read More

Xolin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Xolin”. C5H14NO+ formuluna malik olan xolin başqa cür 2 - Hidroksi-N,N,N ...
Read More

Aspargin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Aspargin Turşusu”. Aspargin turşusu zülalların biosintezində istifadə olunan bir α-amin turşusudur ...
Read More

Meloksikam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Meloksikam”. Molekul formulu: C14H13N3O4S2 Molekulyar çəki: 351,403 q/mol Qrupu: Qeyri-steroid antiinflamatuar ...
Read More

Forbol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Forbol”. Empirik formulu: C20H28O6 Fiziki xassələri: Molyar kütləsi  364,4 q·mol-1-dir. Ağ rəngli ...
Read More

Lidokain

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Lidokain”. Molekul formulu: C14H22N2O Molyar kütləsi: 234,3373 q/mol Qaynama tempraturu: 350,8 ...
Read More

Meskalin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Meskalin”. Molekulyar formulu: C11H17NO3 Beynəlxalq nomenklatura ilə adı: 3,4,5-trimetoksifenetilamin Fiziki xassələri: Molyar ...
Read More

Tetraboran

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Tetraboran”. B4H1o kimyəvi formuluna malik tetraboran sabit bor-hidrogen birləşmələrindən biridir. 1912-ci ildə ...
Read More

Brassinolid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mədinə Əzməmmədova tərəfindən yazılan məqalə: “Brassinolid”. Brassinolidlər - fitohormonlardır. Brassinolid,  kastasteronun (C28H48O5) Baeyer-Villiqerin oksidləşməsindən əmələ gələn yeddi ...
Read More

Adapalen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Adapalen”. Adapalen kimyəvi cəhətdən A vitamininə bənzər yerli istifadə edilən retinoid bənzəri ...
Read More

Diazot Tetraoksid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Turan Alışlı tərəfindən yazılan məqalə: “Diazot Tetraoksid”. Diazot tetraoksid ümumi formulu N2O4 olan kimyəvi birləşmədir. Diamaqnitdir.  ...
Read More

Eritromisin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Zərnigar Cəfərzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Eritromisin”. Kəşfi: 1949-cu ildə Filippinli alim Abelardo Aquilar öz həyətində bir bakteriya növündən ...
Read More

Yohimbin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Yohimbin”. Ağac qabığı çox zəngin kimyəvi maddə mənbəyidir. Ağac qabığından müxtəlif məhsullar ...
Read More

Haloperidol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Haloperidol”. Ümumi formulu: C21H23ClFNO2 Molyar kütləsi: 375,9 Qrupu: Antipsixotiklər Fiziki xassələri: ...
Read More

Tetrahidrofuran

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Tetrahidrofuran”. Tetrahidrofuran (THF) adı ilə tanınan birləşməyə başqa adla tetrametilen oksid furadonin ...
Read More

Tanin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Tanin Turşusu”. Tanin turşusu hidroliz oluna bilən taninlər olaraq tanınan polifenol ...
Read More

Adamantan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Adamantan”. Adamantan, C10H16  və ya  (CH)4(CH2)6 formuluna malik üzvi birləşmədir. Adamantan ...
Read More

Aspartam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Aspartam”. Molekulyar formulu: C14H18N2O5 Molyar kütləsi: 294.301 q/mol Sıxlığı: 1.35 q/ ...
Read More

Kadavrin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Turan Alışlı tərəfindən yazılan məqalə: “Kadavrin”. Kadavrin ümumi formulu (NH2)-(CH2)5-(NH2) olan Diamindir. Digər adları Pentandiamin-1,5 və ...
Read More

Dimetil Fumarat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə Əlili tərəfindən yazılan məqalə: “Dimetil Fumarat”. Ümumi formulu: C6H8O4 Dimetil fumarat (DMF) fumar turşusunun metil ...
Read More

Diasetil

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Diasetil”. C4H6O2  molekul formuluna  malik olan diasetil butan-2,3-dion, biasetil, dimetil diketon, ...
Read More

Heksanal

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Heksanal”. Heksanal, və ya kapron aldehidi,  kimyəvi formulu C6H12O olan üzvi ...
Read More

Bakminsterfulleren

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Bəyim Ələkbərli tərəfindən yazılan məqalə: “Bakminsterfulleren”. Bakminsterfulleren nədir? Fullerenlər və ya Bakminsterfulleren (digər adı “Buckyballs”) - ...
Read More

Tsiklopentadien

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Tsiklopentadien”. Tsiklopentadien - C5H6 kimyəvi formuluna malik, qapalı, doymamış karbohidrogendir. Fiziki ...
Read More

Uranosen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Uranosen”. Ümumi formulu: C16H16U IUPAC nomenklaturasına əsasən, Bis (η8-tsiklooktatetraenil) uranı (IV) ...
Read More

Tsiklopropan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Tsiklopropan”. Tsiklopropan (trimetilen) - C3H6 formuluna malik olub, alitsiklik sıranın sadə ...
Read More

Formamid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Formamid”. Formamidlər RR'NCHO tipli birləşmələrdir. Mühüm formamidlərdən biri dimetilformamiddir (CH3)2NCHO. 1920-ci ...
Read More

Ferrosen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Ferrosen”. Ferrosen-metalüzvi birləşmələr içərisində ən geniş yayılmış, sendviç birləşmələr sinfinin nümayəndəsidir ...
Read More

Flüorsulfon Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Flüorsulfon Turşusu”. Təbiətdə tapılması və kəşfi:  Flüorsulfon turşusu HSO3F kimyəvi formuluna malik ...
Read More

Dolasetron

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Dolasetron”. Ümumi formulu: C19H20N2O3 1986-cı ildə patentləşdirilmiş və 2002-ci ildə tibbi ...
Read More

Etantiol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Etantiol”. Tiolların nümayəndəsidir. Tərkibində tiol və merkaptoqruplar - SH (R-SH, Ar-SH)- ...
Read More

Polidimetilsiloksan (PDMS)

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Polidimetilsiloksan (PDMS)”. Polidimetilsiloksan (PDMS) ən çox istifadə olunan silisium əsaslı üzvi ...
Read More

Vinil Asetat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Vinil Asetat”. Təbiətdə tapılması və kəşfi: Vinil asetat, C4 H6 O2 (CH3CO2CH=CH2) formuluna malik üzvi birləşmədir. Bu ...
Read More

L-(+) Çaxır Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “L-(+) Çaxır Turşusu”. Ümumi formulu: C4H6O6   COOH(CHOH)2COOH Çaxır turşusu-2 əsaslı 4 atomlu ...
Read More

Levulin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Levulin Turşusu”. Molekulunda hidroksil və keton qrupları olan birləşmələrə keto turşular ...
Read More

Hidrokortizon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Hidrokortizon”. Hidrokortizon, steroid hormon olan kortizolun sintetik bir preparatıdır. Kortizol (hidrokortizon) ...
Read More

Laurin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Laurin Turşusu”. Ümumi formulu: C12H24O2 Laurin turşusu və ya dodekan turşusu ...
Read More

Piqment Bənövşəyi 29

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Piqment Bənövşəyi 29”. Kimyəvi formulu: C24H10N2O4 Piqment bənövşəyi 29 (PV29), üzvi ...
Read More

Malein Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Malein Turşusu”. Kimyəvi formulu: HOOCCH=CHCOOH Malein turşusu (sis-etilen-1,2-dikarbon turşusu) iki karboksil qrupu ...
Read More

Prussiya Mavisi

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Prussiya Mavisi”. Felll4[Fell(CN)6]3 formuluna malik olan prussiya mavisi (C18Fe7N18)  dəmir(II,III) heksasianoferrat ...
Read More

Polivinil Spirti

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Polivinil Spirti”. Ümumi formulu: [CH2CH(OH)]n. və ya  (C2H4O)x Polivinil spirti ilk dəfə ...
Read More

p-Ksilol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “p-Ksilol”. Para-ksilol (C8H10) aromatik karbohidrogenlərin mümayəndəsidir. p-Ksilol 1 və 4-cü mövqelərdə ...
Read More

Askorbin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nuridə Əliyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Askorbin Turşusu”. Kimyəvi formulu: C6H8O6 və ya HC6H7O6 Kəşfi: 1928-1932-ci illər arasında Albert Szent-Györgyi ...
Read More

Kaprolaktam

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Kaprolaktam”. Kaprolaktam - ε-aminkapron turşusunun tsiklik amididir. (CH2)5C(O)NH və ya C6H11NO ...
Read More

Malon Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Malon Turşusu”. Kimyəvi formulu - COOH-CH2-COOH və ya C3H4O4 Malon turşusu ...
Read More

Süd Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “Süd Turşusu”. Süd turşusunu 1870-ci ildə İsveç kimyaçısı Karl Vilhelm Şeyele ...
Read More

D-Qlükar Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “D-Qlükarik turşusu”. Qlükar turşusunun D enantiomeri olan D-qlükar turşusu C6H10O8 kimyəvi ...
Read More

Xloroksin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Xloroksin”. Ümumi formulu - C9H5Cl2NO Fiziki xasssələri: Xloroksinin ərimə temperaturu 179.5 ...
Read More

1,4-Dioksan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Vüsalə İsrafilova tərəfindən yazılan məqalə: “1,4-Dioksan”. 1,4-dioksan - (C4H8O2) heterosiklik birləşmədir. 1,2-dioksan və 1,3-dioksana nisbətən daha ...
Read More

Etil Formiat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Etil Formiat”. Təbiətdə tapılması və kəşfi 2009-cu ildə Kornell və Köln ...
Read More

Melamin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xatirə Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Melamin”. Melamin C3H6N6 kimyəvi formuluna malik, rəngsiz, heterotsiklik üzvi birləşmədir ...
Read More

Karbofuran

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Karbofuran”. Ümumi formulu: C12H15NO3. Dünyanın müxtəlif yerlərində kartof, qarğıdalı və soya ...
Read More

Xlordekon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində İntiqam Məmmədov tərəfindən yazılan məqalə: “Xlordekon”. Kimyəvi formulu: C10Cl10O, Ticari adı: Kepon Alınması: Xlordekon, 1952-ci ...
Read More

Piridin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Piridin”. Piridin - C5H5N kimyəvi formuluna malik heterotsiklik üzvi birləşmədir. Piridin ...
Read More

Kadmium Selenid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Kadmium Selenid”. Kadmium selenid - CdSe formuluna malik qeyri-üzvi birləşmədir. CdSe-in ...
Read More

Allopurinol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində İntiqam Məmmədov tərəfindən yazılan məqalə: “Allopurinol”. Allopurinol C5H4N4O kimyəvi formuluna malik üzvi birləşmədir. IUPAC adlandırılması: ...
Read More

Benzonitril

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Nəzrin Qasımova tərəfindən yazılan məqalə: “Benzonitril”. Benzonitril - kimyəvi birləşmənin ümumi formulu C6H5(CN)-dir. Adlandırılması: IUPAC nomenklaturasına ...
Read More

Qlioksal

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Qlioksal”. Qlioksal polialdehidlərin (molekulunda birdən çox aldehid qrupu saxlayan birləşmələrdir), daha ...
Read More

Bor Nitrid

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Mətanət Feyziyeva tərəfindən yazılan məqalə: “Bor Nitrid”. 2009-cu ildə Tibetdə təbii olaraq meydana gələn bir bor ...
Read More

Porfin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Porfin”. Porfin (yunan sözü olub, πορφύρα -purpur)-aromatik makrohəlqəsi olan təbii piqment-üzvi maddədir ...
Read More

Akarboza

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Tuncay İmanlı tərəfindən yazılan məqalə: “Akarboza”. Akarboza azotla əlaqəli tetrasaxarid törəməsidir. Əsasən dərman maddəsi kimi istifadə ...
Read More

Borofen

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Bəyim Ələkbərli tərəfindən yazılan məqalə: “Borofen”. Borofen nədir? Borofen borun ikiölçülü allotropik şəkildəyişməsidir. İlk dəfə 1990-cı ...
Read More

Vanilin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Şahin Hacıyev tərəfindən yazılan məqalə: “Vanilin”. Vanilin, kimyəvi formulu C8H8O3 kimi olan üzvi birləşmədir. Saf ...
Read More

Dimetikon

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Firəngiz Tavuzlu tərəfindən yazılan məqalə: “Dimetikon”. Kimyəvi formulu (C2H6OSi)n şəklində olan dimetikonun digər adı polidimetilsiloksandır. Polidimetsiloksan ...
Read More

1-Brompropan

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Salatın İbrahimzadə tərəfindən yazılan məqalə: “1-Brompropan”. 1-brompropan CH3CH2CH2Br formuluna malik üzvi bromlu birləşmədir. Digər ...
Read More

İzoamil Asetat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “İzoamil asetat”. (CH3)2CH-(CH2)2-OOC-CH3 və ya izo- C5H11OOC-CH3 Nitrosellülozanın və triasetat ...
Read More

Ksilitol

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Şahin Hacıyev tərəfindən yazılan məqalə: “Ksilitol”. Ksilitol şirin dada malik hiqroskopik kristaldır. Su, spirt, ...
Read More

Rozmarin Turşusu

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xatirə Əzimova tərəfindən yazılan məqalə: “Rozmarin turşusu”. Rozmarin turşusu ilk dəfə 1958-ci ildə italyan kimyaçıları ...
Read More

Bisfenol A

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Firəngiz Tavuzlu tərəfindən yazılan məqalə: “Bisfenol A (BFA)”. Zəif dərman qoxusuna malik olan Bisfenol A-nın kimyəvi ...
Read More

Azot Monooksid – NO

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Azot monooksid və ya azot(II) oksid”. Azotun duzəmələgətirməyən oksididir. NO molekulunda ...
Read More

Benzoy Anhidridi

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə: “Benzoy anhidridi”. Təbiətdə tapılması və kəşfi: Benzoy anhidridi (C 6 H 5 CO) 2 ...
Read More

Natrium Lauril Sulfat

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Firəngiz Tavuzlu tərəfindən yazılan məqalə: “Natrium Lauril Sulfat”. Kimyəvi formulu NaSO4C12H25 şəklində olan, SLS (Sodium Lauryl ...
Read More

Taurin

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Elvin Rüstəmli tərəfindən yazılan məqalə: “Taurin”. Taurin və ya 2-aminetan sulfon turşusu C2H7NO3S kimyəvi formuluna malik ...
Read More

Malein Anhidridi

“Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Xəyalə Kəsəmənli tərəfindən yazılan məqalə: “Malein anhidridi”. Malein anhidridi (furandion-2,5)-C4H2O3 formuluna malik üzvi maddədir ...
Read More

Allil İzotiosionat

"Molecule of the Week" layihəsi çərçivəsində Günel Cavadzadə tərəfindən yazılan məqalə "Allil izotiosionat" AİTS suda zəif həll olan rəngsiz qatı mayedir ...
Read More

Molecule of the week-Menthol

Gördüyünüz bu molekul bitki mənşəli təbii maddədir. Adından da göründüyü kimi həm nanə dadını, həm də ətrini verir. Mentha piperita ...
Read More
wpChatIcon