Chemistry News

Paroksetin

Molecule of the Week” layihəsi çərçivəsində Çinarə Fərəcova tərəfindən yazılan məqalə: “Paroksetin”.

Molekulyar formulu: C19H20FNO3

Molyar kütləsi: 329,37 q/mol

IUPAC adı: (3S-trans)-3-((1,3 benzodioksol-5-iloksi)metil)-4-(4-fluorofenil)-piperidin

Farmakaloji qrupu: antidepressantlar

Paroksetin-güclü, selektiv 5-hidroksitriptamin (seratonin) geri alınması inhibitorudur. Danimarkanın Ferrosan şirkəti tərəfindən hazırlanmış və patentləşdirilmişdir. Onun antidepressant təsiri və obsessiv-komplusiv və panik pozğunluqların müalicəsində  effektivliyi beyin neyronları tərəfindən 5-hidroksitriptamin qəbulunun xüsusi inhibəsi ilə əlqədardır. Kimyəvi qurluşuna görə tritsiklik, tetratsiklik və digər  antidepressantlardan fərqlidir. O, α1, α2  və β adrenergik reseptorlara, dopamin(D2), 5-HTformalı, 5HT2 və histamin (H1) üçün cüzi yaxınlığa malikdir. Reseptorlar psixomotor funksiyaya təsir göstərmir və etanolun depressiv təsirini gücləndirmir.

Eyni zamanda ürək-damar sisteminin fəaliyyətinə təsir göstərmir, qan təzyiqi, ürək dərəcəsi və EKQ parametrlərində klinik əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmur.

Fiziki xassələri:

Ağ rəngli, suda həll olan kristallik maddədir.

Tətbiq olunur:

-müxtəlif etiologiyalı depressiyalar

-o cümlədən, narahatlıq, obsessiv-komplusiv pozğunluq

-çaxnaşma pozğunluğu ilə müşayiət olunan şərtlər

-o cümlədən aqorafobiya, sosial fobiya.

-ümumiləşdirilmiş narahatlıq pozğunluğu, travma sonrası stress pozğunluğu

Əks göstərişlər:

Böyrək, qaraciyər çatışmazlığı, hamiləlik, həssaslıq, qlaukoma, uşaqlar, hiperplaziya.

 

Ədəbiyyat:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Paroxetine
  2. https://www.nhs.uk/medicines/paroxetine/
  3. https://www.drugs.com/paroxetine.html
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4954666/
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5044489/
  6. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/106002809302701012
68730login-checkParoksetin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon