Chemistry News

Kimyada bugün – 5 Sentyabr

1906-cı ilin bu günü məşhur fizik Lüdviq Boltsman vəfat etmişdir. O, daha çox qazların kinetik nəzəriyyəsinə və termodinamikanın statistik əsaslandırılmasına dair işlərinə görə tanınır. Boltsman statistik metoddan istifadə edərək termo­dinamikanın ikinci qanununu əsaslandırmışdır. Onun statistik metodları atomların xüsusiyyətlərinin, istilik keçiriciliyi və diffuziya kimi müşahidə olunan xüsusiyyətləri necə təxmin edə biləcəyini izah etdi. Bu, böyük sistem və molekulyar səviyyə termodinamikaları arasında olan boşluğu aradan qaldırmağa kömək etdi.

Maks Plank, fiziki sabitlərdən k-nı Lüdviq Boltsmanın şərəfinə “Boltsman sabiti” adlandırmışdır.

59950login-checkKimyada bugün – 5 Sentyabr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon